نویسنده = بهرام فتحی آچاچلوئی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

جواد حصاری؛ فهیمه بابایی؛ صفر فرج نیا؛ سید عباس رافت؛ بهرام فتحی اچاچلویی


3. خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ویژگیهای حسی و شاخص پروتئولیز پنیر تولیدی با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن فندق

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-90

بهرام فتحی آچاچلوئی؛ جواد حصاری؛ صدیف آزاد مرد دمیرچی