نویسنده = علیرضا صادقی ماهونک
تعداد مقالات: 9
1. اثر ضداکسایشی عصارههای میوه کنار (Ziziphus spina-christi ) و هسته خرما (Phoenix dactylitera) رقم مضافتی بر پیشرفت اکسایش روغن سویا

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-166

10.22069/ejfpp.2020.12286.1389

عباس نمدی پور؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو؛ علیرضا صادقی


2. بهینه‌سازی عوامل مؤثر در فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-130

10.22069/ejfpp.2019.7330.1150

شیما پیری قشلاقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی


3. بهینه‌سازی فرآیند تولید امولسیون‌های لیکوپن در صمغ عربی و مالتودکسترین با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-136

10.22069/ejfpp.2018.10705.1331

آزاده سلیمی؛ یحیی مقصودلو؛ سید مهدی جعفری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امان محمد ضیایی فر


4. بهینه یابی استخراج موسیلاژ دانه به با کمک امواج فراصوت و با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-31

10.22069/ejfpp.2018.9430.1276

آتنا دهقان؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو


5. بهینه سازی هیدرولیز پروتئین کنجاله دانه کدو با استفاده از آنزیم آلکالاز جهت دستیابی به حداکثر خاصیت ضد اکسایشی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

10.22069/ejfpp.2017.8810.1236

الهام نورمحمدی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی؛ معصومه صادقی


6. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی استویا ربایودیانا برتونی و بررسی این خاصیت در دسر لبنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-90

10.22069/ejfpp.2017.8119.1201

مونا فلاح شجاعی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مرتضی خمیری


7. اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-46

شیما پیری قشلاقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی


8. بهینه سازی عوامل مؤثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-110

علیرضا مهرگان نیکو؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ علی طاهری؛ مهران اعلمی


9. مطالعه اثرضدمیکروبی عصاره طارونه (Phoenix Dactylifera ) بر باکتری های بیماری زا و کپک های عامل فساد

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

جواد اکبریان؛ مرتضی خمیری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ احسان محمودی