نویسنده = محمد قربانی
تعداد مقالات: 8
1. اثر ضداکسایشی عصارههای میوه کنار (Ziziphus spina-christi ) و هسته خرما (Phoenix dactylitera) رقم مضافتی بر پیشرفت اکسایش روغن سویا

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-166

10.22069/ejfpp.2020.12286.1389

عباس نمدی پور؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو؛ علیرضا صادقی


2. مدل‎سازی خشک‎شدن لایه نازک خمیر خرمای مضافتی (Phoenix dactylifera L.)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-52

10.22069/ejfpp.2017.7699.1186

نرجس محمدی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علی اصغری؛ محمد قربانی؛ امان محمد ضیایی فر؛ حبیب اله میرزایی


3. بهینه سازی هیدرولیز پروتئین کنجاله دانه کدو با استفاده از آنزیم آلکالاز جهت دستیابی به حداکثر خاصیت ضد اکسایشی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

10.22069/ejfpp.2017.8810.1236

الهام نورمحمدی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی؛ معصومه صادقی


4. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی استویا ربایودیانا برتونی و بررسی این خاصیت در دسر لبنی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-90

10.22069/ejfpp.2017.8119.1201

مونا فلاح شجاعی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مرتضی خمیری


5. بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-96

مرضیه رئیسی؛ محمد قربانی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک


6. اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-46

شیما پیری قشلاقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی


7. بهینه سازی عوامل مؤثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-110

علیرضا مهرگان نیکو؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ علی طاهری؛ مهران اعلمی


8. کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-13

حامد حسینی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو