نویسنده = رامونا مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثر فشار و مراحل هموژنیزاسیون بر زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک و پذیرش کلی ماست پروبیوتیک کم چرب

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-52

رامونا مسعود؛ وجیهه فدائی نوغانی؛ کیانوش خسروی دارانی خسروی دارانی