نویسنده = صدیف آزادمرد دمیرچی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر سونیکاسیون حرارتی بر ویژگی های شیمیایی آب انگور قرمز در مقایسه با روش معمول پاستوریزاسیون

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-34

10.22069/ejfpp.2020.14277.1461

جواد حصاری؛ لیلا هوشیار؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ ممتوته شنگول


3. اثر افزودن اسیدهای آمینه آزاد کازئینی بر پروتئولیز و ویژگی های حسی پنیر فتای فراپالایشی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22069/ejfpp.2018.10354.1317

راحله نژاد رزمجوی اخگر؛ جواد حصاری؛ صدیف آزادمرد دمیرچی


4. تولید شکلات حاوی پودر بزرک و ارزیابی برخی از ویژگی های کیفی آن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-36

10.22069/ejfpp.2017.9362.1272

زهرا حسن نژاد؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ محمود صوتی خیابانی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ هانیه رسولی پیروزیان