نویسنده = جواد حصاری
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ویژگیهای حسی و شاخص پروتئولیز پنیر تولیدی با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن فندق

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-90

بهرام فتحی آچاچلوئی؛ جواد حصاری؛ صدیف آزاد مرد دمیرچی