نویسنده = غلامرضا مصباحی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی برخی از خصوصیات شیمیایی و حسی شیره، کنسانتره و قند مایع خرما در مقایسه با محلول شکر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-101

ماریه مردانی؛ عسگر فرحناکی؛ غلامرضا مصباحی؛ محمد تقی گلمکانی؛ مهسا مجذوبی


2. یخ پوشانی میگوی منجمد با استفاده از هیدروکلوئید کیتوزان به منظور بهبود ویژگی های کیفی آن

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

سحرالسادات موسوی نسب؛ مرضیه موسوی نسب؛ غلامرضا مصباحی؛ جلال جمالیان؛ یحیی مقصودلو