کلیدواژه‌ها = آنتی اکسیدان
تعداد مقالات: 3
2. اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در پایداری کره

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-94

المیرا کرامتجو؛ جواد حصاری؛ صدیف آزادمرد؛ سید هادی پیغمبردوست؛ محبوب نعمتی


3. مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان BHT بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-83

سید حمید حسینی پور؛ سید یوسف پیغمبری؛ هانیه رستم زاد