کلیدواژه‌ها = آلکالاز
تعداد مقالات: 3
1. اثر شدت هیدرولیز بر خواص کاربردی پروتئین هیدرولیز شده ماهی پنجزاری بالهنارنجی (Leiognathus bindus

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-149

10.22069/ejfpp.2019.12119.1382

زینب رمضانی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ سید فخرالدین حسینی


2. بهینه سازی هیدرولیز پروتئین کنجاله دانه کدو با استفاده از آنزیم آلکالاز جهت دستیابی به حداکثر خاصیت ضد اکسایشی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

10.22069/ejfpp.2017.8810.1236

الهام نورمحمدی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی؛ معصومه صادقی


3. بهینه سازی عوامل مؤثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-110

علیرضا مهرگان نیکو؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ علی طاهری؛ مهران اعلمی