تولید پنیر سفید فراپالایشی سینبیوتیک با استفاده از سویه پروبیوتیک Lactobacillus acidophilusو اینولین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Production of synbiotic UF Iranian white cheese using Lactobacillus acidophilus and inulin