بررسی ویژگی های حلالیت و الگوی الکتروفورز پروتئین های جوانه گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of solubility properties and electrophoretic patterns of wheat germ proteins