ارزیابی میزان بیاتی نان بدون گلوتن حاصل از ارقام برنج ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of staling in gluten-free bread prepared from Iranian rice cultivars