تاثیر عملکرد ژل پکتین بر ویژگی های فارینوگرافی خمیر آرد گندم و کیفیت نان قلاچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of pectin gel on farinograph properties of wheat flour dough and quality of gholach bread