ویژگیهای عملکردی کنسانتره پروتئینی سبوس برنج ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Functional Properties of Iranian Rice Bran Protein Concentrates