اثر افزودن پودر گردو بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی پنیر سفید فراپالایش پروبیوتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of walnut powder on physicochemical and microbial characteristics of Probiotic-UF White cheese