تأثیر زمان و دماهای مختلف هیدراسیون بر خصوصیات کیفی میوه‌های خشک خرما، رقم برحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of different temperature and duration of hydration on the quality of dried date fruits, cv. Barhee