بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی محصول قهوه‌ای شده فروکتوز بر اکسیداسیون چربی و خواص حسی میگو‌ هندی (Penaeus indicus) در شرایط انجماد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Antioxidative effect of browned product of fructose on lipid oxidation and sensory attributes of Indian shrimp (Penaeus indicus) under frozen storage