تأثیر فرآیندهای متداول نگهداری میوه خیار بر باقی‌مانده سم مالاتیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of conventional processes on residual content of Malathion in cucumber fruit