نمایه نویسندگان

ا

 • اتفاق، میر محمد پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 45-65]
 • احمدزاده قویدل، ریحانه بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آلو فراوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • اسمعیلی، محسن بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]

ب

 • بلندی، مرضیه بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-122]

پ

 • پیروزی فرد، میرخلیل بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]
 • پیغمبری، سید یوسف مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان BHT بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 67-83]
 • پورجاجی، فاطمه تاثیر عصاره چای سبز و اسید آسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی دونات سرخ شده [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 29-43]

ت

 • توکلی پور، حمید تاثیر عصاره چای سبز و اسید آسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی دونات سرخ شده [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 29-43]

ج

 • جلالی، حسین ارائه مدل کامپیوتری جهت پیشبینی ماندگاری لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]

ح

 • حسینی، حامد کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • حسینی پرور، سید هاشم مطالعه برهم کنش صمغ دانه ریحان و پروتئین های آب پنیری در محیط آبی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-35]
 • حسینی پور، سید حمید مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان BHT بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 67-83]
 • حسین زاده، محمد سعید تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 37-46]

خ

 • خزایی، اسماعیل بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • خلیلیان، صفیه بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • خوشگذران ابرس، صادق تاثیر روش های تولید و نگهداری بر خصوصیات حسی شیر غلیظ شده شیرین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-79]

د

 • دارایی گرمه خانی، امیر بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-122]
 • دهقان نیا، جلال مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 85-102]

ر

 • رستم زاد، هانیه مقایسه عصاره برگ زیتون و آنتی اکسیدان BHT بر زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری سرد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 67-83]
 • رفیعی نظری، روشنک ارائه مدل کامپیوتری جهت پیشبینی ماندگاری لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • روحانی، عباس پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 45-65]

س

 • سیدلو هریس، سید صادق مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 85-102]
 • سرابی اقدم، وحیده مطالعه برهم کنش صمغ دانه ریحان و پروتئین های آب پنیری در محیط آبی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-35]
 • سعیدی راد، محمد حسین پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 45-65]

ش

 • شیخ الاسلامی، زهرا تاثیر عصاره چای سبز و اسید آسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی دونات سرخ شده [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 29-43]
 • شریف، نیلوفر بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]
 • شریفی عرب، غلامعلی ارائه مدل کامپیوتری جهت پیشبینی ماندگاری لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • شهیدی، فخری بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]

ص

 • صادقی ماهونک، علیرضا کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • صفری، ابراهیم تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 37-46]
 • صفری، غفار تاثیر روش های تولید و نگهداری بر خصوصیات حسی شیر غلیظ شده شیرین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-79]

ط

 • طهماسبی پور، منور مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 85-102]

ظ

 • ظریف نشاط، سعید پیش بینی حجم کوفتگی سیب با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی RBF ( و مقایسه آن با مدل رگرسیونی) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 45-65]

ع

 • عرب عامری، مجید ارائه مدل کامپیوتری جهت پیشبینی ماندگاری لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس در ماست پروبیوتیک [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 47-64]
 • عسکری ساری، ابوالفضل بررسی ارتباط تجمع فلز روی با میزان ترکیب شیمیایی عضله هشت گونه ماهی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-113]
 • علیزاده، محمد بهینه سازی شرایط تولید سیب گلاسه با استفاده از کنسانتره میوه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 81-97]

ق

 • قیافه داودی، مهدی بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آلو فراوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • قربانی، محمد کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • قنبرزاده، بابک مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 85-102]

ک

 • کاشانی نژاد، مهدی بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-122]
 • کریمی، مهدی تاثیر عصاره چای سبز و اسید آسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی دونات سرخ شده [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 29-43]
 • کریمی فر، پرستو بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آلو فراوری شده به روش ترکیبی خشک کردن و انجماد [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 1-14]
 • کوشکی، محمدرضا تاثیر روش های تولید و نگهداری بر خصوصیات حسی شیر غلیظ شده شیرین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-79]
 • کوهی کمالی، پالیز تاثیر روش های تولید و نگهداری بر خصوصیات حسی شیر غلیظ شده شیرین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 65-79]

م

 • ماتیا مرینو، لارا مطالعه برهم کنش صمغ دانه ریحان و پروتئین های آب پنیری در محیط آبی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-35]
 • محبی، محبت بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • محمودی، رزاق تاثیر تابش لیزر موج پیوسته سبز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین های سفیده تخم مرغ [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 37-46]
 • معتمدزادگان، علی مطالعه برهم کنش صمغ دانه ریحان و پروتئین های آب پنیری در محیط آبی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 15-35]
 • مقامی کیا، حمیده بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 15-28]
 • مقصودلو، یحیی کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]

ن

 • نوری، مجتبی بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-122]

و

 • ولایت زاده، محمد بررسی ارتباط تجمع فلز روی با میزان ترکیب شیمیایی عضله هشت گونه ماهی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 99-113]