نمایه نویسندگان

آ

 • آبرومند، علی تولید ژلاتین از ضایعات حاصل از ماهیان شوریده معمولی (Otolithes ruber) و یال اسبی (Trichiurus lepturus) [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 103-114]
 • آزادمرد دمیرچی، صدیف بررسی میزان افت ترکیبات تغذیه ای طی فرایند تولید ماست تغلیظ شده سنتی تولوق و توربا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]
 • آزاد مرد دمیرچی، صدیف خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ویژگیهای حسی و شاخص پروتئولیز پنیر تولیدی با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن فندق [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]

ا

 • اعلمی، مهران اثر انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 15-30]
 • اعلمی، مهران اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 31-46]
 • امیری، زهره کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه در روز انقضاء در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]

ب

 • بابایی، فهیمه تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]

پ

 • پیری قشلاقی، شیما اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 31-46]

ج

 • جعفری، سیدمهدی بررسی اثر نانو ذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم های ترکیبی ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]

ح

 • حصاری، جواد خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ویژگیهای حسی و شاخص پروتئولیز پنیر تولیدی با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن فندق [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • حصاری، جواد تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]

خ

 • خمیری، مرتضی جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس از شیر خام و تعیین فعالیت اسیدی آنها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]

ر

 • رافت، سید عباس تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • رئیسی، مرضیه بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 77-96]

س

 • سلیمی نمین، شریتا جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس از شیر خام و تعیین فعالیت اسیدی آنها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]

ص

 • صادقی ماهونک، علیرضا اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 31-46]
 • صادقی ماهونک، علیرضا بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 77-96]
 • صالحی، فخرالدین اثر انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 15-30]

ض

 • ضامنی، عاکفه اثر انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 15-30]

ع

 • عزیزخانی، محمد کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه در روز انقضاء در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • عزیزخانی، مریم بررسی تاثیر ضد میکربی اسانس آویشن شیرازی بر پاتوژن های غذایی در گوشت چرخ شده با استفاده از پی سی آر زمان واقعی و پروپیدیوم مونو آزید [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 97-118]
 • علیرضالو، کاظم بررسی میزان افت ترکیبات تغذیه ای طی فرایند تولید ماست تغلیظ شده سنتی تولوق و توربا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

ف

 • فتحی اچاچلویی، بهرام تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • فتحی آچاچلوئی، بهرام خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ویژگیهای حسی و شاخص پروتئولیز پنیر تولیدی با استفاده از جایگزینی چربی شیر با روغن فندق [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-90]
 • فرج نیا، صفر تاثیر امواج فراصوت و دی‌اکسید تیتانیوم بر استافیلوکوکوس آرئوس و اشرشیاکلی در کشک مایع [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]

ق

 • قربانی، محمد اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 31-46]
 • قربانی، محمد بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 77-96]

ک

 • کاشانی نژاد، مهدی اثر انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 15-30]
 • کاشانی نژاد، مهدی بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 77-96]
 • کرباسی، مهری تولید و بسته بندی نوشیدنی تخمیری فراسودمند از شیره خرما با کمک لاکتوباسیلوس رامنوسوس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 17-38]
 • کشیری، محبوبه ارزیابی رهایش لوریل آرژنین اتیل استر مونو هیدرو کلراید و خواص باکتریایی فیلم زیست فعال زئین [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 61-76]
 • کوشش، سمیه بهینه‌سازی شرایط استخراج بتالاین از چغندر قرمز به کمک مایکروویو و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره بدست آمده [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 39-60]
 • کوشکی، محمدرضا کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه در روز انقضاء در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • کوهی کمالی، پالیز کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه در روز انقضاء در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]

گ

 • گلمکانی، محمدتقی بهینه‌سازی شرایط استخراج بتالاین از چغندر قرمز به کمک مایکروویو و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره بدست آمده [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 39-60]

م

 • محمدی نافچی، عبدالرضا بررسی اثر نانو ذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم های ترکیبی ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]
 • میرزایی، حبیب اله بررسی اثر نانو ذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم های ترکیبی ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]
 • میرزانمدی، فرخ جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس از شیر خام و تعیین فعالیت اسیدی آنها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • مقصودلو، یحیی جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس از شیر خام و تعیین فعالیت اسیدی آنها [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-76]
 • موسوی، سید محمد تولید و بسته بندی نوشیدنی تخمیری فراسودمند از شیره خرما با کمک لاکتوباسیلوس رامنوسوس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 17-38]

ن

 • ناصحی، بهزاد بررسی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و رئولوژیکی گندم‌های تولیدی در استان خوزستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 119-130]

ه

 • هادی نیا، نوشین کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه در روز انقضاء در شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 91-102]
 • هاشمی طباطبایی، رامین بررسی اثر نانو ذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم های ترکیبی ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 47-60]

ی

 • یارمند، محمد سعید تولید و بسته بندی نوشیدنی تخمیری فراسودمند از شیره خرما با کمک لاکتوباسیلوس رامنوسوس [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 17-38]