دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
2. بررسی اثر نشاسته و گوار بر پارامترهای بافتی، رنگی و پذیرش پاستیل هویج

صفحه 15-28

فخری شهیدی؛ صفیه خلیلیان؛ محبت محبی؛ اسماعیل خزایی؛ حمیده مقامی کیا


3. تاثیر عصاره چای سبز و اسید آسکوربیک بر خواص شیمیایی و حسی دونات سرخ شده

صفحه 29-43

فاطمه پورجاجی؛ مهدی کریمی؛ حمید توکلی پور؛ زهرا شیخ الاسلامی


6. مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز

صفحه 85-102

منور طهماسبی پور؛ جلال دهقان نیا؛ سید صادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


7. بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو

صفحه 103-122

مجتبی نوری؛ مهدی کاشانی نژاد؛ امیر دارایی گرمه خانی؛ مرضیه بلندی