دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-114 
2. اثر انجماد بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانه بالنگو

صفحه 15-30

عاکفه ضامنی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مهران اعلمی؛ فخرالدین صالحی


3. اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا

صفحه 31-46

شیما پیری قشلاقی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی


4. بررسی اثر نانو ذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم های ترکیبی ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان

صفحه 47-60

رامین هاشمی طباطبایی؛ حبیب اله میرزایی؛ عبدالرضا محمدی نافچی؛ سیدمهدی جعفری


5. جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس از شیر خام و تعیین فعالیت اسیدی آنها

صفحه 61-76

شریتا سلیمی نمین؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو؛ فرخ میرزانمدی


7. کیفیت میکروبی شیرهای پاستوریزه در روز انقضاء در شهر تهران

صفحه 91-102

محمدرضا کوشکی؛ پالیز کوهی کمالی؛ محمد عزیزخانی؛ نوشین هادی نیا؛ زهره امیری