دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-142 
3. اثر آنتی اکسیدانی عصاره متانولی و استونی برگ زیتون بر ماندگاری روغن سویا

صفحه 33-47

10.22069/ejfpp.2019.13219.1428

حسین جلالی؛ سیدحمیدرضا ضیاءالحق؛ عبدالرضا محمدی نافچی؛ محمد کاظمی الموتی


7. غیرفعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز موجود در آب هویج- کیوی طی فرایند حرارتی

صفحه 103-116

10.22069/ejfpp.2019.10758.1334

صدف کنودان؛ امان محمد ضیائی فر؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو؛ سارا آقاجان زاده سورکی


9. اثر فرایند تغلیظ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب گریپ فروت (Citrus paradise)

صفحه 131-142

10.22069/ejfpp.2019.11424.1361

عبدالخالق گل کار؛ علی معتمدزادگان؛ مهدی پورشایگان؛ سارا مقصودی؛ حدیثه باقری