مطالعه برهم کنش صمغ دانه ریحان و پروتئین های آب پنیری در محیط آبی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار گروه تکنولوژی مواد غذایی، انستیتو غذا، تغذیه و سلامت انسان، دانشگاه مَسی، نیوزیلند


عنوان مقاله [English]

An investigation on the interactions between Basil seed gum and whey protein isolate in aqueous systems

نویسندگان [English]

  • V. S. 1
  • H. H. 2
  • A. M. 2
  • L. M. 3