استخراج ترکیبات فنولی از پساب واحد‌های فرآوری پسته با غشای مایع میکروامولسیونی به عنوان نانواستخراج‌گر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش، استخراج ترکیبات فنولی از پساب مدل شده‌ واحدهای فرآوری پسته با استفاده از غشای مایع میکروامولسیونی مورد بررسی قرار گرفت. سامانه‌های مورد استفاده شامل امولسیون و میکروامولسیون آب در روغن حاوی 15 درصد محلول آبی سدیم هیدروکسید به­عنوان عامل به دام اندازنده در فاز آبی داخلی و روغن آفتاب­گردان و سورفاکتانت اسپن 80 به­ترتیب با نسبت 4:96 و50:50 بعنوان فاز غشاء بودند. غشاهای مایع امولسیونی و میکروامولسیونی تهیه شده در فاز آبی خارجی یعنی پساب‌ ترکیبات فنولی به نسبت 1 به 3 و در مدت زمان 12 دقیقه پراکنده شدند. تحت این شرایط کارایی استخراج برای غشاهای مایع امولسیونی و میکروامولسیونی به­ترتیب 1/46 و 8/64 درصد بود. مهم­ترین پارامترهای اثرگذار روی فرآیند استخراج از جمله توزیع اندازه قطرات، رفتار رئولوژیکی، کشش سطحی و ریخت‌شناسی غشاهای مایع میکروامولسیونی در مقایسه با انواع امولسیونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غشای مایع میکروامولسیونی علی‌رغم ویسکوزیته بیشتر، به واسطه کشش سطحی دینامیک بسیار کمتر و اندازه قطرات کوچکتر کارایی بهتری را در خروج ترکیبات فنولی از پساب‌ دارد. به­طور شگفت‌انگیزی مشاهده شد که غشای مایع میکروامولسیونی با وجود اندازه قطرات بزرگتر در مقایسه با میکروامولسیون ساده (که حاوی آب مقطر به جای محلول سدیم هیدروکسید است) هنوز هم دارای کارایی استخراج بالاتری در مقایسه با غشای مایع امولسیونی می‌باشد. به­نظر می‌رسد حضور محلول سدیم هیدروکسید می‌تواند دلیل اصلی ویسکوزیته بیشتر و اندازه قطرات بزرگتر غشای مایع میکروامولسیونی باشد. این نتایج پیشنهاد می‌کنند که استخراج ترکیبات فنولی با استفاده از غشاهای مایع میکروامولسیونی در خروج مواد خطر‌آفرین از پساب‌ها کاملا امکان‌پذیر و موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Phenolic Compounds from Pistachio Processing Unit Effluent by Developed Microemulsion Liquid Membrane as a Nanocareer

نویسندگان [English]

  • F. G. 1
  • A. M. 2