بررسی اثر نانو ذرات بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری فیلم های ترکیبی ژلاتین ماهی سردآبی و کاپاکاراگینان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان


عنوان مقاله [English]

C

نویسندگان [English]

  • R H 1
  • H M 2
  • A M 3
  • S J 2