جداسازی و شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس از شیر خام و تعیین فعالیت اسیدی آنها

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 رییس هیات مدیره شرکت فن آوری زیستی رازی، اردبیل، ایران


عنوان مقاله [English]

S

نویسندگان [English]

  • SH S 1
  • M KH 1
  • Y M 1
  • F M 2