اثر فشار و مراحل هموژنیزاسیون بر زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک و پذیرش کلی ماست پروبیوتیک کم چرب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشکده کشاورزی گروه علوم و صنایع غذایی

3 دانشیار گروه تحقیقات علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ص. پ 4741-19395


عنوان مقاله [English]

The effect of homogenization pressure and stages on viability of probiotic bacteria and overall acceptability of low-fat probiotic yoghurt

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Probiotic yoghurt
  • homogenization pressure
  • the number of homogenization stages
  • probiotic viability
  • overall acceptability