بررسی میزان افت ترکیبات تغذیه ای طی فرایند تولید ماست تغلیظ شده سنتی تولوق و توربا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

C

نویسندگان [English]

  • k A 1
  • S A 2