تماس با ما

آدرس: ایران ، گرگان ، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر مجلات دانشگاه، مجله فرآوری و نگهداری موادغذایی 


تلفن: 2430522 3(17) 98+ 

ساعت پاسخگویی: شنه تا چهارشنبه ساعت 12-8. 

پست الکترونیکی مجله: Ejfpp.gorgan@gmail.com

در صورت بروز مشکل با مدیر داخلی مجله (دکتر  محبوبه کشیری) تماس بگیرید.

پست الکترونیکی: kashiri.m@gmail.com


CAPTCHA Image