مطالعه رفتار ویسکوالاستیک انار تحت کرنش ثابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل های ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on viscoelastic behavior of pomegranate using artificial neural network and mathematical models